Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

 

Privatlivs- og cookiepolitik

Holmriis Ebeltoft El Installation A/S CVR.: 25705351 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi ind-samler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: Østerallé 23, 8400 Ebeltoft samt på info@holmriis.dk eller via tlf.nr.: 86 34 14 44

 

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, forsendelses- og faktureringsadresse samt betalingsoplysninger.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du benytter vores kontaktformular.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med besvarelse af din henvendelse.

 

Jobansøgere

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet, medmindre at vi indhenter dit samtykke til at opbeva-re ansøgningen i længere tid.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, såfremt ansøger giver samtykke hertil, hvorefter det slettes.

 

Samtykke

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Øvrige oplysninger om behandling

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationerne slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup, samt ekstern vagtcentral. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer og lignede.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook (Data fra vores facebookside) som er medlem af US Privacy Shield.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

 

Cookies og brug af hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker ved alm. tilgang af indhold, hvis du benytter dig vores kontaktformular, samt øvrig brug af hjemmesiden/services.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser).

Disse oplysninger indsamles hvis du giver samtykke hertil, og er helt frivilligt. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller læs afsnittet ”Brug af cookies” nedenfor.

 

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

Førsteparts-cookies

Disse registreres ikke længere, når du har lukket browseren. Formålet med disse er at: genkende dit it-udstyr, registrere det tidsrum, du befinder dig på hjemmesiden og identificere færd, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden.
Vi bruger også vedvarende cookies. Lagringstiden for disse varierer mellem 30 dage og 2 år. De registrerer hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden, i hvor lang tid, du opholder dig på hjemme-siden, om hvordan du kommer ind på hjemmesiden og om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

 

Tredjeparts-cookies

Holmriis Ebeltoft El Installation A/S anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Dette kan ikke føres tilbage til en enkeltperson og informationerne lagres i 2 år.

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + DELETE. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Dine rettigheder

  • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine person-data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
  • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
  • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
  • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
  • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, under-søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
  • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
  • Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.