Beskyt installationer imod lynnedslag med transientbeskyttelse i Ebeltoft

Det er ikke alle der ved, at ved en simpel installation i sin nuværende tavle, så kan man være beskyttet imod lynnedslag. Det er det transientbeskyttelse kan. Hvis et lyn slår ned kan de elektroniske systemer og el-installationer gå ud – eller endnu værre – forårsage brand.

Derfor ved vi, hvor vigtigt det er med transientbeskyttelse. Som elektriker i Ebeltoft, kan du trygt ringe til os ☎86 34 14 44. Vi har stor erfaring med transientbeskyttelse både til privat hjem, men også erhverv og produktionsvirksomheder samt landbrug, hvor det er lovpligtigt at få installeret transientbeskyttelse.

Hvad er transientbeskyttelse?

Kort fortalt så er transientbeskyttelse til for at beskytte elektriske systemer. Det kan ikke forhindre et lynnedslag – men den kan minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftstop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Transientbeskyttelse 

Som din autoriserede el-installatør i Ebeltoft ved vi, at ved at installere transientbeskyttelse i el-installationen, kan man sikre sig mod de voldsomme kræfter. Det gælder både indirekte og direkte lynnedslag. Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder at et lyn, der slår ned 1-2 km væk faktisk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i både hjemmet og i virksomheden.

Uden transientbeskyttelse vil der opstå en overspænding i installationen, som beskadiger de elektriske systemer / installationer, hvis den overstiger systemets impulsholdespænding.

Ved at anvende transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkertog derved sikres installationerne, så man undgår ødelæggelse og brand.

Transientbeskyttelse sikrer også mod overspænding som følge af arbejde på elnettet.

Derfor er det en god ide at få kigget sine nuværende el-installationer igennem ved et el-eftersyn og få udbedret eventuelle fejl eller mangler. Kontakt os på ☎ 86 34 14 44.

Transientbeskyttelse Ebeltoft

De gældende el-regler

Hos Holmriis i Ebeltoft sørger vi altid for at være helt opdateret inden for el-branchen. Vi er en del af TS-gruppen, som er et landsdækkende netværk af el-installatører. Det er vores job at informere vores kunder og samarbejdspartnere omkring nye retningslinjer og regler. Ifølge de nye el-regler fra 2019, er der krav om, at der skal installeres transientbeskyttelse til beskyttelse af:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer

Transientbeskyttelse i hjemmet

Der er store kræfter på spil, når et lyn slår ned, især for elektroniske enheder og el-installationer. Der findes faktisk en løsning, så man slipper for frygten – Transientbeskyttelse. Vi har stor erfaring med transientbeskyttelse i private hjem og kører fra Ebeltoft til Djursland samt i og omkring Århus, Skanderborg og Horsens.. Ring til os på ☎86 34 14 44 – så tager vi en uforpligtende snak.

I dag findes der forskellige løsninger til hjemmet i forhold til transientbeskyttelse. Det kommer meget an på, hvilken type el-tavle du har i hjemmet. Enten har man et ældre HFI-relæ eller det nyere HPFI-relæ. De fleste hjem har dog kun et HFI/HPFI relæ – og det gør faktisk at chancen for overspænding er 25 % større.

Derfor er det vigtigt at få lavet et el-eftersyn af din autoriserede el-installatør, for at få gennemgået dine el-installationer – du er altid velkommen til at kontakte os på ☎86 34 14 44

Der kom nemlig i 2019 en ny el-lov, hvor det netop er et krav at man får transientbeskyttelse – dog ikke i private hjem, men det anbefales.

transientbeskyttelse-i-hjemmet-ebeltoft

Slip frygten med transientbeskyttelse

I dag er vi afhængige af at at elektriske enheder fungerer, da vores hjem er bygget op med el-installationer overalt. Der er ikke noget mere ubehageligt, end når det lyner, og man sidder og frygter for ens TV eller fryser. Eller er ude at rejse og ikke ved, om lynet er slået ned i nærheden og har berørt ens hjem. Samtidig er der mange intelligente løsninger som fx. belysning, tyveri og alarmsystemer samt varmestyring, som er afhængige af at kunne køre uden nedbrud.

Er du i tvivl om jeres installationer lever op til kravene, mangler du transientbeskyttelse eller har du behov for udskiftning af el-tavler? Så kontakt os ☎86 34 14 44– vi står altid klar med rådgivning – installation og efterfølgende service.

Erhverv-transientbeskyttelsse-ebeltoft

Undgå nedbrud i din virksomhed

Din virksomhed kan pludselig være sårbar, hvis el-installationerne bliver ramt at lynnedslag. Derfor giver det god mening at beskytte virksomheden mod overspænding med transientbeskyttelse. Overspænding fra lynnedslag kan ødelægge alt elektronisk udstyr og el-installationer, som kan give permanente forringelser ved nedbrud og mistet data. Holmriis i Ebeltoft har stor erfaring med transientbeskyttelse i virksomheder og i erhvervslivet. Vi rådgiver, laver installationen og servicerer efterfølgende – du kan trygt ringe til os ☎86 34 14 44

Der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, hvilket kan give din virksomhed økonomiske omkostninger ved nedbrud, produktionsstop og datatab.

Et lynnedslag kan medføre skader på følsomt elektrisk udstyr helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Som elektriker i Ebeltoft nær Djursland har vi stor erfaring i at hjælpe virksomheder, produktioner, industrien og serviceområderne med transientbeskyttelse. Så er du i tvivl om din virksomhed eller serviceområde har transientbeskyttelse? Kontakt os på ☎86 34 14 44 – vi er autoriseret el-installatør og har mange års erfaring i Ebeltoft og omegn.

 

Vær obs på de gældende el-regler

I 2019 kom der nye el-regler på, hvori det er et krav for virksomhederne at få installeret transientbeskyttelse. Derfor er det vigtigt at få tjekket jeres el-tavler og el-installationer af en autoriseret el-installatør.

Vi hjælper med rådgivning, installation og service. Vi laver en forundersøgelse af jeres nuværende installationer med et el-eftersyn og efterfølgende monterer transientbeskyttelse.

Kontakt os ☎86 34 14 44 så tager vi en uforpligtende snak.

Transientbeskyttelse til landbruget – lovpligtigt

Elektronik i landbruget er blevet stor del af den daglige drift. Desværre er hyppigheden af tordenvejr og lynnedslag også steget markant gennem de seneste år. Slår et lyn ned, skaber det overspændingsskader og driftstop.

Produktionsstop og driftsforstyrrelser er en ting, man ikke ønsker i sit landbrug. Det er vigtig at man kan sikre at det hele kører og der ikke kommer nedbrud i systemerne grundet lynnedslag. Især hvis det sker om natten eller på tidspunkter, hvor man er væk og er afhængig af automationen som el-installationer giver i landbruget.

Kontakt os på ☎86 34 14 44, hvis du skal have transientbeskyttelse.

 

Overspænding på el-nettet

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på splitsekunder ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner, som kan give nedbrud og forringelser med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion og mistet opsamlet data.

Det kan være nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, fodreautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Landbrug-transientbeskyttelse-ebeltoft

Det er vigtigt at tjekke op med ens forsikringsselskab – for efter el-reglerne fra 2019, så er det et krav at man får installeret transientbeskyttelse i landbruget. Vi har mange års erfaring inden for transientbeskyttelse i landbruget. 

Kontakt os i dag på ☎86 34 14 44– vi står for rådgivning, installation og service i området omkring Ebeltoft og Djursland. 

Vidste du at vi har en shop med varmepumper?